Bosnia-Herzegowina

0 Comment
456 Views

S.P.P.SH – USSPF BiH – Unija Samostalnih Sindikata Policije Federacije Bosne i Hercegovine

President: Mirza Hadžiabdić

71000 Sarajevo-B&H
Obala Kulina Bana br. 1
Tel/Fax : (+387) 33 207 235
email: uspolfbih@sindikatbih.ba