Bosnia-Herzegowina

0 Comment
1208 Views

USSPF BiH – Unija Samostalnih Sindikata Policije Federacije Bosne i Hercegovine

Union of Independent Police Trade Unions of Federation of Bosnia and Hercegovina

President: Mirza Hadžiabdić

71000 Sarajevo-B&H
Obala Kulina Bana br. 1
Tel/Fax : (+387) 33 207 235
email: uspolfbih@sssbih.com