Bosnie et Herzégovine

0 Comment
288 Views

S.P.P.SH – USSPF BiH – Unija Samostalnih Sindikata Policije Federacije Bosne i Hercegovine

President : Mirza Hadžiabdić

71000 Sarajevo-B&H
Obala Kulina Bana br. 1

Tel/Fax : (+387) 33 207 235

email: uspolfbih@sindikatbih.ba